Search Lavipharm.com

 

Ανακοίνωση για την Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου

Ανακοίνωση για την Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου

 

H Lavipharm AE, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2011 από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 παρ. 10β του ν. 3943/2011, και εκδόθηκε το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη.