Search Lavipharm.com

 

Ενημέρωση Lavipharm

Ενημέρωση Lavipharm

 

H Lavipharm A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκεκριμένα την παράγραφο (1) β, οι μετοχές της Εταιρίας μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από την Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012. Η ένταξη αυτή οφείλεται στην πλήρωση του κριτηρίου του Κανονισμού του ΧΑ που αφορά τη σχέση των ενοποιημένων ζημιών προς τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, όπως απεικονίζονται στην περσινή χρήση, δηλαδή στα Ετήσια Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα της 31ης/12/2011.

Το 2011, o Όμιλος Lavipharm κατέγραψε ζημίες ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, έκτακτων, μη επαναλαμβανόμενων εξόδων συνολικού ύψους €4,7 εκατ. (πρόβλεψη επισφαλών πελατών, απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, αποζημιώσεις προσωπικού, απομείωση αξίας επενδυτικών ακινήτων). Επιπλέον, βάσει ΔΛΠ, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενοποιείται το σύνολο των ζημιών θυγατρικών της εταιρειών με αποτέλεσμα τη σωρευτική απομείωση των Ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων κατά τα τελευταία έτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ίδια Κεφάλαια της εισηγμένης Lavipharm A.E. την 31η/12/2011 διαμορφώνονται σε €92,6 εκατ., καταδεικνύοντας τη θετική της πορεία στο χώρο της υγείας όλα αυτά τα χρόνια. Η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται στη διαδικασία λήψης άμεσων μέτρων με στόχο τη βελτίωση των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων και την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου.