Search Lavipharm.com

 

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019

«Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» ΓΕΜΗ 298301000
Αρ.Μ.Α.Ε.: 14010/06/B/86/69

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 8 μέτοχοι, οι οποίοι εκπρoσωπούσαν 28.687.535 μετοχές, ήτοι ποσοστό 56,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Με ποσοστό πλειοψηφίας 99,99 % των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του Κ.Ν.2190/1920.

2. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

3. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και προενέκρινε τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση.

4. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 κατά ΔΛΠ στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017 για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000 €) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

5. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και πρόσθετες τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας. Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6,9,11,12,13,17,18,22,23 και προστέθηκε νέο άρθρο 15.

7. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της διεύρυνσης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) σε οκτώ (8), με την εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών.

  1. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί του ορισμού της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
  2. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Επίσης, έγινε ενημέρωση επί των οικονομικών αποτελεσμάτων από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και ανεγνώσθη η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και των προοπτικών τους.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Συν. 2 από ΤΓΣ LV AE 26.06.2019