Search Lavipharm.com

 

Τροποποίηση Καταστατικού, Άρθρο 9, 2016 – ΘΕΜΑ 7ο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016

Τροποποίηση Καταστατικού, Άρθρο 9, 2016 – ΘΕΜΑ 7ο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016

Ισχύουσα διατύπωση Προτεινόμενη διατύπωση
Άρθρο 9 Άρθρο 9
Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Δ.Σ. απαρτιζόμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξεως της θητείας του μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την τετραετία.

4. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, κατά την κρίση τους, είτε να εκλέξουν νέα μέλη σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον έξι (6).

6. Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από έξι (6), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαθίστανται τουλάχιστον μέχρι του αριθμού των έξι (6).

7. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

1. Η εταιρία διοικείται από Δ.Σ. απαρτιζόμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξεως της θητείας του μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την τετραετία.

4. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, κατά την κρίση τους, είτε να εκλέξουν νέα μέλη σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον  πέντε  (5).

6. Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από πέντε (5), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαθίστανται τουλάχιστον μέχρι του αριθμού των πέντε  (5).

7. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.