Search Lavipharm.com

 

Lavipharm – Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2012

Lavipharm – Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2012

 

Το Α’ Εξάμηνο του 2012, σε ένα περιβάλλον στο οποίο επικράτησε πρωτόγνωρη πολιτική αστάθεια και έντονες υφεσιακές πιέσεις, η Lavipharm επικέντρωσε τους στόχους της στην ενίσχυση των εξαγωγών, στη διατήρηση των μεριδίων αγοράς και στην αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω της περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού της κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το Α’ Εξάμηνο του 2012, σημαντική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου επέφερε η συρρίκνωση της δραστηριότητας της φαρμακαποθήκης LAS σε χαμηλό μεν αλλά ασφαλή κύκλο εργασιών, με στόχο τη μείωση της έκθεσής της στην αγορά λόγω των κραδασμών που υπέστη ο κλάδος ήδη από την προηγούμενη χρονιά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Lavipharm διαμορφώθηκε σε € 19,0 εκατ. έναντι € 94,2 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το Περιθώριο Μικτού Κέρδους βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς οι πωλήσεις αφορούν στην πλειονότητά τους την εμπορική δραστηριότητα κι όχι τη δραστηριότητα της φαρμακαποθήκης, που παρουσιάζει χαμηλότερα περιθώρια κέρδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές εμφανίζουν άνοδο σε σχέση με αυτές του Α’ Εξαμήνου του 2011, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σημαντική αύξηση των πωλήσεων του διαδερμικού προϊόντος φεντανύλης. Ήδη κατά το Α’ Εξάμηνο του 2012, οι εξαγωγές του προϊόντος είναι υπερδιπλάσιες από το σύνολο των εξαγωγών το 2011.

Τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζουν μείωση της τάξης του 29,0%, ως αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας συγκράτησης του κόστους. Παρά τα παραπάνω, η μεγάλη μείωση των πωλήσεων επηρέασε το ενοποιημένο EBITDA, το οποίο διαμορφώθηκε σε € 593 χιλ. από € 2,2 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος μείωσε τις δανειακές του υποχρεώσεις μειώνοντας έτσι τα χρηματοοικονομικά του έξοδα, σε μια περίοδο που το μέσο χρηματοοικονομικό κόστος των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε σε μετατροπή σημαντικού μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του σε μακροπρόθεσμο. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές προ φόρων ύψους € 5,4 εκατ. έναντι ζημιών € 4,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2011 και ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας € 4,7 εκατ. έναντι € 3,5 εκατ. κατά την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Τέλος, παρά τα υψηλά Ίδια Κεφάλαια της μητρικής Lavipharm A.E. (€ 91,07 εκατ.), τα Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αρνητικά κατά € 3,96 εκατ., ως αποτέλεσμα ενοποίησης ζημιών θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Η Διοίκηση της Εταιρείας επικεντρώνει την στρατηγική της στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου και στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων του.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών της διαμορφώθηκε σε €19,7 εκατ. έναντι €24,7 κατά το Α’ Εξάμηνο του 2011, κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων του τομέα φαρμάκου. Εντούτοις, τα Μικτά Αποτελέσματα παρουσιάζουν ελαφρά βελτίωση σε σχέση με αυτά της περσινής περιόδου, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 7,9%, οδήγησε στη διατήρηση του EBITDA στα περσινά επίπεδα (€ 1.395 χιλ από € 1.433 χιλ), ελαφρά μειωμένο μόνον κατά € 38 χιλ.. Τέλος, η συγκράτηση των χρηματοοικονομικών εξόδων, που προήλθε από τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ζημιών μετά από φόρους του Α’ Εξαμήνου 2012 σε € 1.040 χιλ. από € 1.129 χιλ. το Α’ Εξάμηνο του 2011.

Με γνώμονα τη συνεχή συγκράτηση εξόδων, την απλοποίηση των δομών αλλά και την στοχευμένη ανάπτυξη της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, η Lavipharm προχωρά με προσεκτικό σχεδιασμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο αφενός την περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση της θέσης της στη διεθνή αγορά, αφετέρου την ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας της στην Ελλάδα.