Search Lavipharm.com

 

Lavipharm A.E. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016

Lavipharm A.E. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016

 

Γνωστοποιείται από την Εταιρεία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2016, στην οποία παραστάθηκαν δώδεκα (12) Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 55,41% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 28.306.139 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών), έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως εξής:

1. Εγκρίθηκε χωρίς τροποποιήσεις η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2015.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.305.025, ήτοι ποσοστό 55,41% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Ψήφοι κατά: 1.114, ήτοι ποσοστό 0,0039% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.306.139, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2015, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, καθώς και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) για τη χρήση 2016 σύμφωνα με το αναρτημένο σχέδιο απόφασης.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.306.139, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

4. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας «Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2016, με αμοιβή έως 122.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου και του Φορολογικού Ελέγχου για την ίδια χρήση). Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο διορισμός της εταιρίας «Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016, με αμοιβή έως 18.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.306.139, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

5. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου Lavipharm που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.306.139, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

6. Παρασχέθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σχετικά με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο αναρτημένο σχέδιο απόφασης.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.306.139, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 9 του Καταστατικού ώστε να μην απαιτείται η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον πέντε (5) αντί των έξι (6) μελών που προβλέπεται από το Καταστατικό σήμερα, όπως στο αναρτημένο σχέδιο απόφασης.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.306.139, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.