Search Lavipharm.com

 

Lavipharm A.E. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Ιουνίου 2018

Lavipharm A.E. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Ιουνίου 2018

 

«Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών,

Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.»

ΓΕΜΗ 298301000

Αρ.Μ.Α.Ε.: 14010/06/B/86/69

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 15ης Ιουνίου 2018

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. ανακοινώνει ότι την 15η Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 6 μέτοχοι, οι οποίοι εκπρoσωπούσαν 27.827.265 μετοχές, ήτοι ποσοστό 54,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4403/2016.

2. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

3. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και προενέκρινε τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση.

4. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000 €) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

5. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την κατάρτιση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

6. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί του ορισμού της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

8. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων Εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Παμψηφεί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων ενέκρινε το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της συμπλήρωσης του σκοπού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και των προοπτικών τους.